Kweken van vissen deel 1

In hun natuurlijke biotoop komen de vissen niet het gehele jaar door tot voortplanting. De drang hiertoe komt over hen in de eerste weken van het regenseizoen, wanneer er veel voedsel aanwezig is en het water zuiver. In deze tijd bedekt het water ook grote delen van het land met de daarop voorkomende begroeiïng, waardoor de vegetatie alsmede organische stoffen worden aangetast en afgevoerd naar poelen, rivieren en stroombeddingen. Deze perodieke organische verrijking van het water bevordert onstaan en groei van vele micro-organismen, welke weer voedsel zijn voor vissen. Het voorduren verschijnen van de kleine voedselorganismen en pas uitgekomen vislarven lijkt niet toevallig, maar is een onmisbaar deel van het natuurlijk proces dat voorziet in voeding voor de jongen. Naar deze voorwaarden meten we streven in onze aquarium, gelukkig is dit niet altijd moeilijk.

De tien punten voor het kweken van aquariumvissen waar je moet opletten.


 

  1 | 2 | 3 cyrtocara moorii

 

 

home you tube logo